Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Premium

1. Ogólne
Premium ehf. (ID nr 561210-0630, Aðalgötu 34, 580 Siglufirði, zwana dalej „Premium”, „Firma”, „my”, „nas”) dba o ochronę prywatności osób fizycznych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Niniejsza informacja zawiera informacje na temat danych osobowych, które spółka gromadzi od poszczególnych osób w trakcie swojej działalności oraz celów gromadzenia danych. Zawiera także informacje o innych odbiorcach danych oraz o tym, jak długo dane przechowujemy, a także informacje o tym, na jakiej podstawie Premium zbiera dane osobowe, o prawach osób fizycznych oraz inne ważne informacje związane z ustawą nr. 90/2018 o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych.​​

2. Czym są dane osobowe i przetwarzanie danych osobowych? 
Dane osobowe to wszystkie informacje, które można powiązać z konkretną osobą, takie jak imię i nazwisko tej osoby, numer identyfikacyjny, adres, adres e-mail, numer telefonu, finanse, stan zdrowia, adres IP i inne. Bardziej szczegółową definicję danych osobowych można znaleźć w art. 3 ust. 2–3 ustawy o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych. ​

 Przetwarzanie danych osobowych oznacza wszelkie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja, przechowywanie, modyfikacja lub usuwanie. Bardziej szczegółową definicję przetwarzania danych osobowych można znaleźć w art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych.​

3. W jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe? 
Przetwarzanie danych Premium odbywa się na podstawie zgodnej z prawem i zgodnie z ustawą nr. 90/2018 w sprawie ochrony danych i przetwarzania danych osobowych. Spółka zapewnia również, że dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z pierwotnym celem przetwarzania 

Spółka zapewni przestrzeganie następujących zasad: 
 • Dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny. 
 • Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w jasnych celach. 
 • Aby nie gromadzić więcej niż niezbędne dane osobowe. 
 • Dane osobowe są dokładne i aktualizowane w razie potrzeby. 
 • Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. 
 • Aby bezpieczeństwo danych osobowych było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami
4. Jakie dane osobowe gromadzi Premium? 
Premium gromadzi różne dane osobowe poszczególnych osób w zależności od działalności firmy. Premium stara się gromadzić wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów przetwarzania. ​Premium gromadzi następujące dane osobowe klientów:

4.1. Pobieranie składek od pracodawców: 
Premium ma umowę z Versicherungskammer (Bayern Líf) na pobieranie składek członków funduszu od pracodawców. Dane osobowe, które Premium zbiera w związku z tymi działaniami, to podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), informacje o wynagrodzeniu oraz informacje o pracodawcy.

4.2. Płatność składek: 
Premium odpowiada za opłacanie składek za klientów. W związku z tymi działaniami konieczne jest zebranie przez Premimum podstawowych informacji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), danych dotyczących wynagrodzenia oraz numeru umowy w Bayern Líf. 

4.3. Wypłata oszczędności emerytalnych: 
Premium wypłaca oszczędności emerytalne klientom Bayern Life. Dane osobowe, które Premium gromadzi w związku z tymi działaniami, to podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), saldo oszczędności emerytalnych i dane bankowe.

4.4. Dostęp do rejestracji na stronie internetowej członków: 
Aby członkowie funduszu mieli dostęp do dokumentacji elektronicznej oraz informacji o swoich wpłatach, muszą podczas logowania się na stronie internetowej członków funduszu podać numer identyfikacyjny i klucz internetowy lub skorzystać z identyfikatora elektronicznego.

4.5. Rejestracja dostępu do strony internetowej pracodawcy: 
Celem tej witryny jest jak najlepsze służenie pracodawcom w zakresie składania i ujawniania składek. Podczas rejestracji należy podać numer identyfikacyjny i klucz internetowy lub skorzystać z identyfikatora elektronicznego. Aby usprawnić komunikację, Premium przechowuje także adres e-mail osoby kontaktowej pracodawcy. 

4.6. Ujawnianie informacji: 
Premium zapewnia członkom funduszu informacje na temat statusu umów z Bayernem Líf, przeglądy składek i wyciągi biznesowe. Informacje, które Premium zbiera o Tobie w związku z tymi usługami, obejmują podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), informacje o wynagrodzeniu i informacje o składkach.

5. Dlaczego Premium zbiera o Tobie dane osobowe? 
Celem gromadzenia informacji jest w szczególności: 
 • Być w stanie wypełnić zobowiązanie umowne. 
 • Świadczyć klientom żądane usługi. 
 • Pomoc przy rejestracji Premium. 
 • Zająć się windykacją składek od pracodawców. 
 • Płacić składki. 
 • Przestrzegać obowiązków prawnych.
6. Na jakiej podstawie prawnej Premium przetwarza Twoje dane osobowe? 
Premium zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następującą podstawę prawną: 
 • Twoja zgoda. 
 • Aby wypełnić zobowiązanie umowne. 
 • Aby spełnić obowiązek prawny. 
 • Aby chronić uzasadnione interesy firmy.
7. Jak długo Premium przechowuje dane osobowe? 
Premium przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla Spółki. Gdy dane osobowe nie są już potrzebne, Spółka usuwa je w bezpieczny sposób.

8. Od kogo Premium zbiera dane? 
Premium zazwyczaj zbiera dane osobowe bezpośrednio od strony, której te informacje dotyczą. W pewnych okolicznościach Premium zbiera informacje od stron trzecich, takich jak pracodawcy i niemiecka firma ubezpieczeniowa Vershicherungskammer (Bayern Líf). Pozyskując informacje od osób trzecich, Premium dokłada wszelkich starań, aby poinformować daną osobę najlepiej jak potrafi.

9. Kiedy i dlaczego Premium udostępnia dane osobowe osobom trzecim? 
Premium udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim wynajętym przez spółkę do wykonania z góry określonych prac, takim jak usługodawcy, agenci czy kontrahenci. W takich przypadkach firma zawiera umowę o przetwarzaniu danych z odpowiednią stroną. Umowa taka przewiduje m.in. obowiązek stosowania się do pouczeń Premium dotyczących prywatności danych osobowych i nie może ich wykorzystywać w żadnym innym celu. Jednocześnie ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo informacji za pomocą odpowiednich środków. 

 W innych przypadkach może zaistnieć konieczność udostępnienia przez Premium danych osobowych osobom trzecim, na przykład niemieckiej firmie ubezpieczeniowej Versicherungskammer (Bayern Líf), PM-Premium Makler GmbH, instytucjom kredytowym oraz gdy jest to wymagane przez prawo.

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Premium ma świadomość, że w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym obowiązują rygorystyczne warunki. Firma nie robi tego w żadnych okolicznościach, chyba że została do tego odpowiednio upoważniona zgodnie z ustawą nr 90/2018 o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych.

11. Twoje prawa 
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie niektórych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych nr 90/2018 mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Prawo to nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Przysługują Ci także inne prawa, takie jak prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do zakazania przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Pamiętaj, że Twoje prawa nie zawsze są jednoznaczne i mogą podlegać różnym warunkom.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych 
Premium wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z Ustawą o prywatności i przetwarzaniu danych osobowych nr 23/2015. 90/2018. Oznacza to między innymi, że dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którzy potrzebują ich do swojej pracy. Ponadto firma zachęca pracowników do regularnego odbywania odpowiedniej edukacji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

13. Dane kontaktowe Premium 
Nazwa: Premium ehf. 
Adres: Aðalgata 34, 580 Siglufjörður. 

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu, w jaki Premium obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość na adres personuvernd@premium.is 

14. Prawo do wniesienia skargi do Organu Ochrony Danych 
Jeśli masz wątpliwości, czy Premium będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą nr 90/2018 o prywatności i przetwarzaniu danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Organu Ochrony Danych (www.personuvernd.is).

15. Przegląd niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności 
Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta 19.12.2019 r., a następna aktualizacja nastąpi 19.12.2023 r.
Leit